Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

myparty
0244 9e66
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
myparty
Reposted frommeem meem viazupelnie zupelnie
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
myparty
5301 9a19
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
myparty
6256 0115 500
myparty
Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że Cię znam.
— Artur Rojek- Syreny
Reposted fromolakocie olakocie viapoprostussylwia poprostussylwia
myparty
Zmiana nie jest najgorsza. Należy się niepokoić, gdy nic się nie zmienia.
— C.C. Hunter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
myparty
2508 cbae
myparty

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viapoprostussylwia poprostussylwia
myparty
5842 9751
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
myparty
5927 6981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
myparty
5936 9e62
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 07 2015

myparty
7539 eb5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
myparty
7540 6fee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 06 2015

myparty
myparty
8942 8c94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 28 2015

myparty
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viamartyna18 martyna18
myparty
1102 689d 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viaeeeyes eeeyes
myparty

June 27 2015

myparty
5117 7213
myparty
6787 c3c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...